• Details
  • Gallery
  • Tags
  • More

JAZZ: Kvintet “Ka”

Home  /  Koncerti  /  Current Page
Kvintet “Ka”,sačinjen je od vrhunskih solista i izvodi originalne kompozicije
kao i dela savremenih jazz neo bop & mainstrem kompozitora.

Matijaž Mikuletić – trombon (Slovenija)

Ivan Aleksijević – klavir
Max Kočetov- alt saksofon

Dušan Ivanišević – bubnjevi
Milan Pavković – kontrabas
IMG_2920