Predavanja “Digitalno slikarstvo”

20. 11. 2018 od 20h Radionice

20. novembar 2018. u 20h- Škola crtanja

Predavanje “Digitalno slikarstvo” (sa demonstracijom)

Predavač: Igor Krstić

Najnovija dešavanja

OPOZIT 0.3

12. 01. 2019 od 22h
Koncerti
detaljnije