• Details
  • Tags
  • More

47. Ex Teatar Fest – I dan

Home  /  Predstave  /  Current Page

Dom omladine Pančevo

predstavlja

47. EKS TEATAR FEST
„POZORIŠTE U AKCIJI”
1–3. jun 2018.

Reč selektora 47. Eks Teatar festa „Pozorište u akciji”

ZA SKLADNIJI I SREĆNIJI SVET

Ovogodišnja festivalska selekcija izdvaja važan segment savremene pozorišne prakse koja nastaje kako na margini, tako i u samom „mejnstrim” teatru, a to je pozorište s podjednakim estetskim i aktivističkim kvalitetom. Ova vrsta pozorišta motivisana je osetljivošću umetnika za probleme u društvu i potrebom da se doprinese njihovom rešavanju. Cilj aktivističke predstave jeste da utiče na način razmišljanja gledalaca, promeni njihove stavove i okuraži ih da preduzmu realnu akciju.

Aktivistička usmerenost nije jedini oblik akcije koji izdvaja ovu vrstu pozorišta. Vrlo često predstava nastaje kroz kreativnu akciju – kroz direktan, improvizovan rad na sceni, bez gotovog teksta i jasnog narativnog ili poetskog ishoda ka kome se kreće. Po tome, aktivističko pozorište jeste i eksperimentalno.

Takođe, pozorišni aktivisti s pravom smatraju da je učestvovanje u dramskim aktivnostima – gde je moguće iskazati stavove i preduzimati akcije u uslovima dramske fikcije – način da se učesnici, bilo da su umetnici ili ne, osnaže za delovanje u stvarnim okolnostima. U tome leži akciona priroda dramske kreativnosti.

Program koji je pred vama ističe društvenost pozorišta i njegovu moć da podrži realnu društvenu promenu. Načini na koje ono to čini, izrazi koje koristi i poetski okviri koji ga nadahnjuju, različiti su; zajednički imenitelj je, pak, taj da gledaoci ne mogu ostati pasivni i da ćemo stoga što smo u dramskoj priči prepoznali sebe i time postali njen učesnik, sa sedišta u auditorijumu ustati etičniji i hrabriji.

Na početku ovog kondenzovanog pozorišnog programa je san – vizija skladnog i srećnog sveta u kom vladaju uvažavanje, podrška, solidarnost i ljubav. Harmoniju tog sveta remete ljudske slabosti. Pokretač moralno pozitivne akcije je savest.

Podsetićemo se da su naš današnji svet gradili ljudi koji su se ponosili svojim idealima, bili hrabri da sanjaju veliko, želeli da promene svet, spremni da „moje” pretvore u „naše” i rešeni da svoje odluke odgovorno sprovedu.

Pogledaćemo zatim u sebe i probuditi svoje unutrašnje oko – ono koje nije lako slagati. Ponudićemo vam i priliku da prozrete površnost spektakla koji se nametnuo kao dominantna kultura u kojoj živimo.

I, tokom čitavog festivala, pozivamo vas da vodite dijalog s autorima – da pitate i govorite, da preispitate njihove i branite svoje stavove, da verujete i da sumnjate.

Na kraju, naša je nada da ćemo svi postati „sumnjiva lica” – ličnosti s integritetom i snagom, nosioci promene, moćni borci za pravičniji, ravnopravniji, moralniji, skladniji i srećniji svet.

 

Sunčica Milosavljević

 

 

PROGRAM

Petak, 1. jun 2018.

12.00 Dvorana „Apolo”, Maksima Gorkog 6
Pozorište za mladu publiku: „Drugačije budni” (30’)

Koncept i režija: Smiljana Tucakov i Dušan Kalejski
CEKOM, Zrenjanin i Pozorište „11. maj”, Jagodina

19.00 Trg Zorana Đinđića
Transritualni (buto) performans „Mandragora” (30’)
Autor i izvođač: Marko Nektan

19.40 Dvorana „Apolo”, Maksima Gorkog 6
Svečano otvaranje

20.00 Dvorana „Apolo”, Maksima Gorkog 6
Esej u pokretu: „O s(a)vesti” (80’)
Autorka: Sanja Krsmanović Tasić
„Hleb teatar” i Udruženje „Umetnička utopija”,
koprodukcija s „Bitef teatrom”

21.30 Galerija Dvorane „Apolo”
Razgovor s autorima

 

Petak, 1. jun 2018.
12.00 Dvorana „Apolo”
DRUGAČIJE BUDNI
Pozorište za mladu publiku

Drugacije budni5

Koncept i režija: Smiljana Tucakov i Dušan Kalejski
Predstava je rezultat saradnje škole „11. maj” iz Jagodine i dramskih pedagoga i umetnika iz Centra za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju CEKOM iz Zrenjanina.
Autorska muzika i songovi: Dušan Kalejski i Boba Vidrić

Igraju: Saša Gerić, Jovana Stanojević, Milica Miladinović, Balkaza Eminov, Željko Krpetić, Mladen Paunović, Đorđe Đorđević, Gabrijel Sahiti, Anđela Stojmenović, Anđela Nikolić, Dragana Milanović, Dragana Marković, Mihailo Miletić, Ivana Milutinović, Stefan Jović, Saška Jovanović, Jelena Milenković

O predstavi:

„Drugačije budni” je pozorišna predstava satkana od ličnih materijala aktera i odabrane poetske građe. Kroz stvaralački proces dramski pedagozi i umetnici iz Centra za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju CEKOM iz Zrenjanina i učenici škole „11. maj” iz Jagodine promišljali su na temu različitosti, maštanja i snova, kao i kako ostati dosledan svojim ciljevima, uprkos teškim okolnostima. Kad-tad realnost prekine maštanje, razdvoji prijateljstva, poremeti i najčvršće planove, a želja učesnika je da, i pored svega, ostanu iskreni prema detetu u sebi.

Ne sanjamo svi jednako
i to nikome ne smeta,
a zašto svima smetamo,
kad smo drugačije budni?

Mika Antić
(odlomak iz „Rasejane pesme”)

 

Petak, 1. jun 2018.
19.00 Trg Zorana Đinđića

 

MANDRAGORA
Transritualni (buto) performans

Autor i izvođač: Marko Nektan

marko nektan

O predstavi:

Solo performans „Mandragora” istražuje odnose čovek–priroda i evolucija–nasilje, i to ne samo nasilje nad prirodom već se simbolično bavi sveopštim nasiljem.
Oslonjen na tradiciju buto teatra, ovaj rad je vrisak svih koji su prezreni, zlostavljani, mučeni i obogaljeni, ali i časovnik koji otkucava vreme da se zlostavljači i monstrumi kazne.
U samom stilu, performans ima prizvuk omeđenog i skrajnutog – prikazujući bol i patnju svega onoga što prosečan čovek potcenjuje.

 

Petak, 1. jun 2018.
20.00 Dvorana „Apolo”

 

O S(A)VESTI
Esej u pokretu

o savesti3

Autorka: Sanja Krsmanović Tasić
„Hleb teatar” i Udruženje „Umetnička utopija”,
koprodukcija s „Bitef teatrom”

Video rad/scenografija/dizajn programa: Anastasia Tasić
Muzika: Aleksandra Đokić
Kostim: Boris Čakširan
Istraživanje/saradnja na dramaturgiji: Jelena Veljković i Maja Domonji
Saradnica projekta: Aleksandra Vujasinović
Izrada objekata: Stolarija Arbos – Nikola Tasić
Izrada kostima: Modni atelje MA – Marija Antanasijević

O predstavi:

„O s(a)vesti” je predstava o Dadi Vujasinović, novinarki lista „Duga”, koja je izveštavala s ratišta početkom devedestih, a zatim otvoreno, jasno i istinito pisala o događajima na političkoj i društvenoj sceni naše zemlje. Život je izgubila pod nerazjašnjenim okolnostima 8. aprila 1994. Imala je 30 godina.
Priču o Dadi Vujasinović donosi njena prijateljica, autorka Sanja Krsmanović Tasić, kroz esej u pokretu – novu formu scenskog izvođenja koju razvija od 2012. godine.
Predstava nema konačan oblik, jer publika bira koje će scene (fusnote) i kojim redosledom biti izvedene. Publika na taj način bira i koji će podaci o sudbini Dade Vujasinović ostati javno neizgovoreni – skriveni.

Predstavu su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i OEBS (OSCE).